Praktijk

Onze pakketten bestaan uit samengestelde rijlessen, de Tussentijdse Toets en het praktijkexamen. Wij geven rijles middels een zelf ontworpen stappenplan. Persoonlijke aandacht achten wij noodzakelijk voor de vorderingen die jij maakt. We houden dan ook nauwkeurig bij hoe ver onze cursisten zijn in het rijopleidings-traject. Wij rijden zo snel mogelijk in examengebied waardoor je extra goed op het examen bent voorbereid.

De Tussentijdse Toets is een rijtest die hetzelfde zal verlopen als een echt rijexamen bij het CBR. Dit is een mooie gelegenheid om alvast te kunnen wennen aan het rijexamen wat je staat te wachten. Tevens is het mogelijk dat dit enige nervositeit zal wegnemen. Na de Tussentijdse Toets krijg je advies over de examenonderdelen waaraan je nog wat tijd en aandacht aan zal moeten besteden. Bij positief advies over het onderdeel "Bijzondere manoeuvres" krijg je vrijstelling bij het daadwerkelijke praktijk CBR-examen.

Er bestaat een mogelijkheid dat de bestelde pakketten niet volledig worden doorlopen omdat de cursist niet al zijn lessen nodig heeft voor het behalen van het examen. Wij zullen te allen tijde uw geld retourneren voor de nog te volgen lessen. Tevens zou de mogelijkheid kunnen bestaan dat u uw pakket heeft doorlopen maar nog niet klaar bent voor het praktijk examen. Wij denken dat eerlijkheid hierin voorop staat, natuurlijk behoudt u altijd het recht om examen te doen maar indien wij het noodzakelijk achten dat u hier niet klaar voor bent zullen wij dit altijd naar u communiceren.